Cấm Quay Đầu Có Được Rẽ Trái Không

Cấm quay đầu có được rẽ trái không?

Bạn đã từng gặp tình huống khi lái xe trên đường và muốn rẽ trái, nhưng lại bị cấm quay đầu? Và câu hỏi đặt ra là liệu cấm quay đầu có được rẽ trái không? Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về quy định về cấm quay đầu và rẽ trái trên đường.

1. Quy định về cấm quay đầu

Theo Luật Giao thông đường bộ, cấm quay đầu là hành vi lái xe quay đầu xe trong trường hợp không đảm bảo an toàn giao thông. Cấm quay đầu được quy định rõ trong các trường hợp sau:

1.1. Trên đường có biển báo cấm quay đầu

Trên đường có biển báo cấm quay đầu, người lái xe không được quay đầu xe, trừ trường hợp có biển báo cho phép hoặc được sự cho phép của cảnh sát giao thông.

1.2. Trên đường cao tốc và đường không có dải phân cách

Trên đường cao tốc và đường không có dải phân cách, người lái xe không được cấm quay đầu xe.

1.3. Trên đường đô thị

Trên đường đô thị, người lái xe không được quay đầu xe trong các trường hợp sau:

  • Trên đoạn đường có biển báo cấm quay đầu;
  • Trên đoạn đường có đường ray xe điện;
  • Trên đoạn đường gần giao lộ;
  • Trên đoạn đường gần đường bộ vào khu đô thị;
  • Trên đoạn đường gần đường bộ ra khỏi khu đô thị.

2. Quy định về rẽ trái

Rẽ trái là hành vi lái xe quẹo xe sang trái để đi vào đường khác. Quy định về rẽ trái được quy định rõ trong các trường hợp sau:

2.1. Trên đường có vạch kẻ đường và báo hiệu đèn tín hiệu

Trên đường có vạch kẻ đường và báo hiệu đèn tín hiệu, người lái xe được phép rẽ trái khi có đèn xanh và phải nhường quyền đi trước cho các phương tiện khác đang đi trên đường.

2.2. Trên đường không có vạch kẻ đường và báo hiệu đèn tín hiệu

Trên đường không có vạch kẻ đường và báo hiệu đèn tín hiệu, người lái xe được phép rẽ trái khi đảm bảo an toàn giao thông, phải nhường quyền đi trước cho các phương tiện khác đang đi trên đường và không vi phạm quy định về cấm quay đầu.

3. Cấm quay đầu có được rẽ trái không?

Trả lời câu hỏi này, chúng ta cần phân tích từng trường hợp cụ thể. Trên đường có biển báo cấm quay đầu, người lái xe không được quay đầu xe và cũng không được rẽ trái. Trên đường cao tốc và đường không có dải phân cách, người lái xe không được cấm quay đầu xe và cũng không được rẽ trái. Trên đường đô thị, người lái xe không được quay đầu xe và không được rẽ trái trong trường hợp có biển báo cấm quay đầu, đường ray xe điện, gần giao lộ, gần đường bộ vào khu đô thị và gần đường bộ ra khỏi khu đô thị.

Với quy định về rẽ trái, người lái xe được phép rẽ trái khi đảm bảo an toàn giao thông, phải nhường quyền đi trước cho các phương tiện khác đang đi trên đường và không vi phạm quy định về cấm quay đầu.

4. Kết luận

Vậy, cấm quay đầu có được rẽ trái không? Câu trả lời là phụ thuộc vào từng trường hợp cụ thể. Trên đường có biển báo cấm quay đầu và trên đường cao tốc và đường không có dải phân cách, người lái xe không được rẽ trái. Trên đường đô thị, người lái xe không được rẽ trái trong các trường hợp có biển báo cấm quay đầu, đường ray xe điện, gần giao lộ, gần đường bộ vào khu đô thị và gần đường bộ ra khỏi khu đô thị. Với quy định về rẽ trái, người lái xe được phép rẽ trái khi đảm bảo an toàn giao thông, phải nhường quyền đi trước cho các phương tiện khác đang đi trên đường và không vi phạm quy định về cấm quay đầu. Việc tuân thủ quy định về cấm quay đầu và rẽ trái là rất quan trọng để đảm bảo an toàn cho mọi người trên đường.