Điều khoản sử dụng

Điều khoản sử dụng cho Nhân Tài Group

Chào mừng bạn đến với trang web của Nhân Tài Group. Trang web này cung cấp cho bạn thông tin và dịch vụ để giúp bạn phát triển kỹ năng bán hàng và digital marketing. Khi bạn truy cập trang web này, bạn đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện sau đây. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào, vui lòng không sử dụng trang web này.

Quyền sở hữu trí tuệ: Tất cả nội dung, tài liệu, hình ảnh, video, âm thanh, đồ họa và phần mềm trên trang web này thuộc sở hữu của Nhân Tài Group hoặc các bên sở hữu thứ ba được cấp phép cho chúng tôi sử dụng. Bạn không được sao chép, sửa đổi, phân phối, tái bản hoặc sử dụng bất kỳ tài liệu nào trên trang web này mà không có sự cho phép bằng văn bản từ chúng tôi hoặc các bên sở hữu thứ ba.

Sử dụng dịch vụ: Bạn có thể sử dụng các dịch vụ được cung cấp trên trang web của chúng tôi để cải thiện kỹ năng bán hàng và digital marketing. Bạn cam kết sử dụng các dịch vụ này đúng cách và tuân thủ các điều khoản và điều kiện của Nhân Tài Group.

Bảo mật: Bạn cam kết bảo mật thông tin tài khoản và mật khẩu của mình và không chia sẻ với bất kỳ ai. Nếu bạn phát hiện bất kỳ hoạt động trái phép hoặc sử dụng trái phép của tài khoản của mình, bạn phải thông báo ngay cho chúng tôi.

Trách nhiệm: Bạn chịu trách nhiệm về tất cả hoạt động của mình trên trang web của chúng tôi. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng trang web này hoặc các dịch vụ được cung cấp trên trang web này.

Thay đổi điều khoản: Nhân Tài Group có quyền thay đổi các điều khoản và điều kiện này bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước. Việc tiếp tục sử dụng trang web này sau khi có sự thay đổi được coi là bạn đã chấp nhận những thay đổi đó. Chúng tôi khuyến khích bạn xem xét các điều khoản và điều kiện này thường xuyên để đảm bảo rằng bạn luôn hiểu rõ những quy định của chúng tôi.

Liên kết: Trang web của chúng tôi có thể chứa liên kết đến các trang web của bên thứ ba. Những liên kết này được cung cấp chỉ để thuận tiện cho bạn. Chúng tôi không kiểm soát và không chịu trách nhiệm về nội dung của những trang web này hoặc bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng các trang web này.

Giới hạn trách nhiệm: Trang web của chúng tôi được cung cấp “như vậy” và “có sẵn”. Chúng tôi không đưa ra bất kỳ sự đảm bảo nào về tính khả dụng, độ chính xác, độ tin cậy hoặc tính thích hợp cho một mục đích cụ thể nào. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng trang web này hoặc các dịch vụ được cung cấp trên trang web này.

Giải quyết tranh chấp: Nếu có tranh chấp phát sinh liên quan đến việc sử dụng trang web của chúng tôi, chúng tôi sẽ cố gắng giải quyết nó một cách hòa bình và hợp tác. Nếu không thể giải quyết được, tranh chấp sẽ được đưa ra trước tòa án có thẩm quyền.

Luật áp dụng: Các điều khoản và điều kiện này được điều chỉnh và hiểu theo luật pháp của Việt Nam. Bạn đồng ý rằng bất kỳ tranh chấp nào phát sinh liên quan đến việc sử dụng trang web của chúng tôi sẽ được giải quyết trước tòa án có thẩm quyền ở Việt Nam.

Xin cảm ơn bạn đã sử dụng trang web của Nhân Tài Group. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc yêu cầu nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email hoặc số điện thoại được cung cấp trên tr