Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật của Nhân Tài Group là cam kết của chúng tôi với khách hàng và người dùng về việc bảo vệ thông tin cá nhân của họ. Chúng tôi luôn đảm bảo sự an toàn và bảo mật tuyệt đối đối với thông tin cá nhân được thu thập từ khách hàng.

Thu thập thông tin cá nhân:

Nhân Tài Group chỉ thu thập thông tin cá nhân từ khách hàng khi được phép hoặc khi khách hàng tự cung cấp thông tin đó cho chúng tôi. Các thông tin được thu thập có thể bao gồm tên, địa chỉ email, số điện thoại và địa chỉ nhà.

Sử dụng thông tin cá nhân:

Nhân Tài Group sử dụng thông tin cá nhân thu thập được từ khách hàng để cung cấp các dịch vụ và sản phẩm tốt nhất cho họ, bao gồm việc đăng ký, giao hàng và dịch vụ hỗ trợ khách hàng.

Bảo mật thông tin cá nhân:

Nhân Tài Group đảm bảo rằng tất cả thông tin cá nhân được thu thập từ khách hàng được bảo mật tuyệt đối. Chúng tôi sử dụng các biện pháp bảo mật chuyên nghiệp để bảo vệ thông tin cá nhân khách hàng, bao gồm giới hạn truy cập đến thông tin, sử dụng công nghệ mã hóa để bảo vệ thông tin cá nhân, và giám sát thường xuyên để đảm bảo tính bảo mật của hệ thống.

Chia sẻ thông tin cá nhân:

Nhân Tài Group cam kết không chia sẻ hoặc bán thông tin cá nhân của khách hàng cho bất kỳ bên thứ ba nào ngoại trừ những trường hợp bắt buộc pháp luật.

Quyền của khách hàng:

Khách hàng có quyền truy cập, chỉnh sửa và xóa thông tin cá nhân của mình tại bất kỳ thời điểm nào. Nếu khách hàng có bất kỳ yêu cầu nào liên quan đến thông tin cá nhân của mình, họ có thể liên hệ với Nhân Tài Group để được hỗ trợ.

Với chính sách bảo mật của Nhân Tài Group, chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng một cách tuyệt đối và sử dụng thông tin đó một cách chính xác và hợp lý để cung cấp cho khách hàng trải nghiệm tốt nhất.